Sång i buss på villovägar

Oho för natten som skriker ja!
när morgondagen skriker nej!
Oho för att satsa det sista travets tröttaste krake
Oho för att satsa det sista på mirakel.
Oho för låten du kallar ditt liv
När det känns som en kniv inuti
Allmänt | |
Upp